HAL EHWAL PELAJAR

 

VISI

 

 

SMTLC MENJADI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

YANG TERBAIK DI NEGERI PERAK

MENJELANG TAHUN 2010

 

 

MISI

 

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI